Polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne

 2. Administratorem danych jest Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak z siedzibą w Żaganiu (68-100), ul. Bema 6a o numerze NIP … oraz REGON … Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w jakichkolwiek formularzach na stronie WWW są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych: kontakt@stomprot.pl

 3. Administrator Danych
 4. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak jest administratorem danych swoich klientów i pracowników. Oznacza to, że jeśli posiadasz jakiekolwiek konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak jest także administratorem osób zapisanych na np. newsletter.Dane osobowe przetwarzane są:

  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

  Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak zastrzega prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Agnieszka Woźniak nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 5. Pliki cookies i dane
 6. Wszelkie informacje dotyczące plików cookies znajdziesz na stronie STOMPROT: http://stomprot.pl/test5/polityka-cookies
  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Bema 6a

68-100 Żagań

Zapytaj o termin

kontakt@stomprot.pl

Godziny otwarcia:

Pn:        09:00 - 15:30

Wt - Pt: 13:00 - 18:00

UWAGA

Gabinet nieczynny do 2 sierpnia 2023